Sur son site, Sey Yah Art conjugue son amour du café, du voyage et du dessin ; sur des coffee cups en carton, il représente les monuments des villes du monde où il se rend avec ses petits crayons. Une jolie manière de s’approprier le paysage (et sans doute de crâner auprès des filles).

1. Le Colisée

View this post on Instagram

?kizlerimle tan???n ? Turist seli, sa??m solum önün arkam insan. Allah?m Roma ne kalabal?kt? öyle. S?cakta kesinlikle çekilmesi zor bir yer ama sokaklar?nda yürümek çok keyifli. Roma büyük ve temiz bir ?ehir, tarihi konusuna girmeme gerek yok o kadar bilgim yok ? Bo? bir ?ehir olsa san?r?m gezmekten en keyif alaca??m yer olurdu. Herneyse bugün Interrail biletim bitece?i için h?zl? bir Roma gezisi yapmak zorunda kald?m. Floransa'dan ücretsiz oldu?u için yerel bir trenle gelmek zorunda kald?m (para suyunu çekti, 3 buçuk saatlik bir yolculuktu). Sabah yemek yeme f?rsat? bulamam??t?m indi?imde çok s?cak bir havayla kar??la?t?m. S?cakl?k yetmiyormu? gibi bir ton da turist vard? ? H?zl? bir ?ekilde kolezyuma gittim. Bu arada insanlara çarpmamak mümkün de?il ? Kolezyum'un çevresini dola??rken çekece?im aç?y? buldum hemen çantay? koydum. Bu sefer farkl? bir çal??ma yapt?m. ?ki barda?a çizim yapt?m (Daha farkl? çal??malar?m da var yava? yava? çe?itlili?i artt?r?cam önümdr uzun bir süreç var ?). Çizimi yapt?m ama do?ru ?ekilde tutmas? zor oldu. Bu foto?raf? çekmek için 20-30 dakika u?ra?t?m. Tabi foto?raf çekmeden öncesi de var ? Çok sars?nt?l? bir trende çizmek zorunda kald?m Kolezyum'u (2-3 saatten bahsediyorum ?) O kadar u?ra?t?ktan sonra kendimi Pompi'den tiramisu, Venchi'den çikolatal? vanilyal? dondurma ve makarna yiyerek ödüllendirdim. Son günlerimin ?talya'da olmas?na çok seviniyorum (uzun bir süre nutella, f?st?k ezmesi, muz yiyerek geçirdim). Karn?m tok, kalemim pek bir ?ekilde Venedik'e gidiyorum. - #italy #roma #colosseum #landmark #ancient #historical #cupart #art #illustration #drawing #artist #travel #traveller #seyyahart

A post shared by seyyahart (@seyyahart) on

2. La Tour de Pise

3. La Tour Eiffel

View this post on Instagram

Ne zor oldu ?u Paris'e gelmek. Belçika'y? gezdikten sonra Railplanner'dan tren saatine bak?p hemen trenin bulundu?u perona gittim. Trene tam girecekken tren için rezervasyon gerekiyor rezervasyonsuz giremezsin tepkisiyle kar??la?t?m. Alelacele rezervasyon yapt?rmaya gittim. Tahmin edin noldu? Yar?na kadar trenlerin hepsi doluymu?. Üstelik trenin rezervasyon ücreti 20 euro ? ?çimden ulan bu interrail bileti ne i?e yar?yor dedim ama bo?a tabi. Sonra alternatifleri soruyorum görevliye tabi nas?l farkl? yollardan gidebiliriz falan. Kad?n 2 aktarma yap?p metro kullanarak gidebilirsiniz o da size 30 euroya patlar dedi. Ben de ücretsiz gidi? yok mu dedim tabi. Yok dedi sonra yine gittim ba?ka bir gi?eye sordum adam yard?mc? oldu baya??. Ücretsiz gidi?i anlatt? ama ertesi gün 4.46'da 4 aktarma ve 5 saatten fazla sürüyordu. Yapacak ba?ka bir ?eyim olmad??? için iyi madem dedim. Sokakta sabahlamak zorunda kald?m ? Belçika meydan?nda gece geç saatlere kadar insanlar yere oturup kafa buluyorlar, birkaç saykonun delice söylemleri d???nda pek bir ?ey olmad? sabaha kadar zaten polis ku? uçurtmuyor. Ahaha çocu?u teki meydanda bir saks?ya i?edi?i için ceza yiyordu az daha öyle diyim. Uykusuz ve yorgun bir ?ekilde trene bindim. Trende sars?nt?larla Eiffel'i çizmek zorunda kald?m (Zaten ne zaman do?ru düzgün bir ortam oluyor ki ?). Renkli k?sm? da hostele geldikten sonra Eiffel Kulesi'ni görmeye gitmeden önce yapt?m. Hostele geldim ama hiç dinlenemedim. Bir sonraki çizime ba?lad?m bile öyle söyleyeyim. Oldukça yo?un ve hareketliyim. Zorlan?yorum ama döndü?ümde çok güzel bir ?ekilde hat?rlayaca??m bu anlar? eminim ? - #france #paris #eiffeltower #landmark #travel #illustration #art #drawing #supportart #gopro #seyyahart

A post shared by seyyahart (@seyyahart) on

4. Le Beffroi de Bruges

View this post on Instagram

Brugge kesinlikle ?ahane bir yer. Ta? evlerin içinde Orta Ça? zamanlar?n? bi nebze olsun hissettim. Masallarda mekan belli olmaz ya, Brugge'a masallardaki mekan diyebiliriz. Kendimi bi ara Fiona'yla evlenmeye krall??a giden Shrek gibi hissettim. Bi ara da kral?n soytar?s? gibi ? Amsterdam'?n ard?ndan Brugge görsel zevkimi katbekat artt?rd?. Tabi sadece görsel zevk de?il. Biran?n memleketinde bir sürü farkl? biralar tatt?m. Mükemmel olmasa da güzel waffle yedim. Patates k?zartmalar? güzeldi fakat soslar? daha da güzeldi ? Bi ara at binip ?ehri turlad?m, kaleme gidip güzellee güzeli prensesimin elinden üzüm yedim demek isterdim ama ?akas?n? yapabiliyorum sadece ? Herneyse ba?larda Brugge'de ne çizece?im hakk?nda bir fikrim yoktu. Gezerken içimden "lan ne çizicem ben burada her yer harika, buray? resmedemem barda?a" diye dü?ünüyordum. Sonra saat kulesi yani Belfly of Brugge'u gördüm ahanda bulduuuum" dedim (?ahane bir yap? ?ehrin meydan?nda zaten bana adres tarif eden herkes saat kulesine göre tarif ediyordu dü?ünün yani ?). Gezdikten sonra camping alan?na gittim. Hava gezerken s?cakt?, ak?am so?udu (Tipik ?stanbul davran??lar?). Ve so?ukta çizim yapmak zorunda kald?m 45-50 dakika so?ukta elim titreyerek çizim yapt?m ? Sonunda tatmin edici bir sonuca ula?t?m tabi ? Son olarak daha öncesinde çekili? yapm??t?m hat?rlars?n?z, kazan?n? da @caglagul_ olmu?tu. Benden Belçika'da ya ?sviçre'de bir çizim istemi?ti. ??te ona hediyem. Belfly of Brugge barda??. Kendisine te?ekkür ediyorum ve tekrardan tebrik ediyorum ? ?lerleyen zamanlarda yine çekili? yapaca??m merak etmeyin ? - #belgium #brugge #belflyofbrugge #tower #landmark #drawing #cupart #illustration #travel #art #gopro #photography #artist #seyyahart

A post shared by seyyahart (@seyyahart) on

9. Le pont du soulèvement national slovaque de Bratislava

View this post on Instagram

Viyana'da 17 km yol teptikten sonra bir Starbucks bulup hemen çöktüm bir masaya. Tabi @seyyahart herhangi bir Starbucks'a te?rif edince krallar gibi a??rlan?yor (!) ? Sonra dinlenmeye ba?lad?m. Öyle hiçbir ?ey yapmadan dinlenmek olmaz deyip bir sonraki gidece?im yer olan Bratislava üzerine ara?t?rmalar yapmaya ba?lad?m. Ne çizsem, ne çizsem? diye bak?n?rken gözüme Ufo Bridge çarpt?. ?lk defa böyle ilginç bir köprü gördüm ? Gördü?üm an onu çizmeye karar verdim. Sonra ba?lad?m çizmeye. H?zl? bir ?ekilde bitirdim yine (Mecbur h?zl? çizmem gerekiyor yeti?mem gereken tren, gitmem gereken ülkeler ve ?ehirler var). Ard?ndan 17.16 treniyle Bratislava'ya geçtim. 50 dakika falan sürdü san?r?m. Tren istasyonuna vard?ktan sonra büyük bir heyecanla ç?kt?m. Ç?kar ç?kmaz ?ehirdeki bo?lu?u hissettim. ?lerledim, ilerledikçe terkedilmi? bu ?ehir herhalde ya da sava?tan ç?km?? (binalar eski, y?pranm??) diye dü?ünürken içimdeki ses bir yandan "lan ?uradan bir yerden zombi ç?kmas?n" diyor. Diyor çünkü The Walking Dead seti gibiydi meydana gidene kadar Bratislava. Herneyse meydana gittim, kalabal??? gördüm rahatlama geldi içime, tek canl? kalan ben de?ilmi?im dedim ? Sonra Mc Donald's'ta internet molas? verdim kendime ard?ndan Ufo Bridge'in bulundu?u yere yürüdüm. S?rt?mda gün boyu hep çanta vard?. Bir hayli yol tepmi?tim ama amaç olunca gerçekten yorulmuyor insan. Öyle çok tatmin eden bir görüntüsü yoktu Ufo Bridge'in fakat dikkat çekici ve ilginçti. Sonra foto?raf?m? çekip geze geze tren gar?na gittim. Gün sonu 39.300 küsür ad?m att???m? ö?rendim. Gerisini siz hesaplay?n. - #slovakia #bratislava #cupart #bridge #ufobridge #streetart #artist #art #worldofpencils #drawing #illustration #supportart #artfido #artistmotive #imaginationarts #arts_help #arts_mag #artistic_nation #arts_gallery #arthomepage #artmagazine #worldofpencils2016 #artsanity #dailyarts #artshelp #seyyahart

A post shared by seyyahart (@seyyahart) on

Je vais me reprendre un café.

Source : Sey Yah Art